DWA ZAMKI WYOBRAZNI


Festiwal Sztuki Performance “Zamek Wyobraźni”
Sztuka | 2006-09-05 |
Festiwal Zamek Wyobraźni 2006 to wyjątkowe wydarzenie, które bedzie miało miejsce w Słupsku i Ustce. Wielkiego formatu artyści działający na styku słowa, obrazu i akcji przybędą tu, żeby wziąć udział w spotkaniu, jakim jest tegoroczne Sympozjum Realności Poetyckich. Mamy szczęście gościć w tym roku na Zamku Wyobraźni artystów niezwykłych. Obecni będą prekursorzy poetyckiego performance, twórcy poezji wizualnej i dźwiękowej, interdyscyplinarni eksperymentatorzy i prowokatorzy, przede wszystkim zaś twórcy wyróżniający się stopniem świadomości swojej pracy.
Będą to: Adina Bar-on (Izrael), Julien Blaine (Francja), Phillipe Castellin (Francja), Natalia LL (Polska), Eugenio  Miccini (Włochy) oraz Ewa Zarzycka (Polska).
Honorowym przewodniczącym i kuratorem Festiwalu zgodził się zostać jeden z najwybitniejszych artystów sztuki performance – Zbigniew Warpechowski.
Nie istnieje jedna realność poetycka, tak, jak nie istnieje jedna wizja rzeczywistości. Ale ta wielość, te różniące się między sobą realności mogą się spotykać. Może (i powinna) istnieć między nimi wymiana, dialog, komunikacja. I temu spotkaniu – na najwyższym poziomie artystycznym – służy Sympozjum Realności Poetyckiej. Granice tego, co się zdarzy wyznaczyć może chyba tylko Wyobraźnia.
Jan Przyłuski
Słupsk, Ustka 7-15 października 2006

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance "Zamek wyobraźni" w Miejscu Sztuki OFFicyna
ep
2006-09-04, ostatnia aktualizacja 2006-09-04 11:58
Poniedziałek, 4 września - wtorek, 5 września

- To jeden z dwóch najbardziej uznawanych tego typu festiwali w Polsce - mówi Bartosz Wójcik, szef OFFicyny. - Jest przedsięwzięciem nomadycznym, które co roku odbywa się w różnych miejscach.

W Polsce, Wielkiej Brytanii, USA. W tym roku w sobotę i niedzielę będzie gościł u naszych sąsiadów na Zamku Bröllin, a w poniedziałek i wtorek - w Miejscu Sztuki OFFicyna.

Do Szczecina na dwa dni przyjadą performerzy z 12 krajów, m.in.: Finlandii, Francji, Hiszpanii, Izraela, USA, Węgier, Korei, Rosji, Kazachstanu, Indonezji i Chile.

- Cechą charakterystyczną "Zamku wyobraźni" jest dyskusja - opowiada Bartosz Wójcik. - Artyści, którzy biorą w nim udział, prezentują nie tylko swój aktualny stan rozwoju, ale również bardzo bezpośrednio odnoszą się do aktualnej sytuacji, własnej i społeczno-politycznej. Czyniąc festiwal miejscem gorącej dyskusji, która nie pozostawia nikogo obojętnym.

Od pierwszej edycji w 1993 r. kuratorem festiwalu jest performer Władysław Kaźmierczak, który w jednym z wywiadów powiedział "Gazecie": - Performance jest zjawiskiem aktualnym i mocno zaangażowanym w rzeczywistość. Lecz to sztuka, o której trudno się swobodnie rozmawia. Jej opis wymaga i dużej wiedzy, i dobrego wyczucia. Wielokrotnie próbowano uporządkować performance. Uważam, że te analizy są niepotrzebne, a nawet w pewnym stopniu niebezpieczne. Problem performance'u polega bowiem przede wszystkim na tym, że daje się go interpretować na wiele sposobów. "Zamek wyobraźni", pokazując stan świadomości twórców performance'u, przedstawia również stan świadomości gatunku. I nie kusi się o żadne definicje, bo jest ich tyle, co artystów. Trudno o formuły w sytuacji, gdy sztuka jest ulotna.

14 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance "Zamek wyobraźni" (Lenartowicza 3-4). Poniedziałek-wtorek, godz. 19. Bilet na jeden dzień 10 zł (ulgowy 6 zł), dwudniowy 16 zł (10 zł ulgowy).
Le 10 sept. 06 à 22:39, Castle Of Imagination a écrit :

dwa słowa komentarza: Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

stała się rzecz niesłychana: nowy dyrektor Galerii w Słupsku najpierw przejął prawem kaduka nazwę imprezy „Rybie Oko” a teraz to samo chce uczynić z festiwalem performance „Zamek Wyobraźni”, który organizuję od 14 lat. Gdzieś są jakieś granice przyzwoitości i dlatego przesyłam Państwu ten list, by mieć nadzieję na szerszą dyskusję w OBIEGU. Ale to nie koniec: od 2 – 5 września 2006 roku zorganizowałem i przygotowałem kuratorsko kolejny 14 Zamek Wyobraźni w Schloss Broellin i szczecińskiej Oficynie. Ze strony webowej Galerii w Słupsku można się dowiedzieć, że niestety, ale 14 Zamek Wyobraźni odbędzie się w październiku 2006 i kuratorem festiwalu…………… będzie Zbigniew Warpechowski. Dariusz Fodczuk napisał do Warpechowskiego list, który myślę, że wyjaśni Państwu subtelną zawiłość jego (Warpechowskiego) decyzji, której nikt chyba nie potrafi zrozumieć.

W.K.

 

 

List otwarty

do Władysława Zawistowskiego

Dyrektora Departamentu Kultury

Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

 

W związku z wydanym oświadczeniem przez dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, mówiącym iż prawa autorskie do organizowania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance „Zamek Wyobraźni” należą do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej pragnę poinformować Szanownego Pana Dyrektora, że Pani Edyta Król swoim oświadczeniem świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd.

 

BGSW nigdy nie była głównym organizatorem festiwalu i nie ma żadnych autorskich praw do nazwy festiwalu „Zamek Wyobraźni”. Skromny budżet instytucji nigdy na to nie pozwalał, by organizować festiwal na odpowiednim poziomie artystycznym i organizacyjnym.
BWA a później BGSW celowo nie podejmowała się roli głównego organizatora festiwalu, ponieważ chodziło także o ochronę Galerii przed częstymi zarzutami marnotrawienia budżetu instytucji na kontrowersyjną sztukę (performance). Przykrych ataków na festiwal doświadczaliśmy każdego roku, prawie z każdej strony a zwłaszcza ze strony słupskich mediów i ultrakonserwatywnych polityków.
Pieniądze na festiwal pochodziły z dotacji celowych Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku a potem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i były przekazywane tylko Towarzystwu Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku.
Całkiem spore kwoty pochodziły od sponsorów prywatnych, fundacji kulturalnych z wielu krajów, które opłacały bezpośrednio przyjazdy artystów i ich pobyt.
5.     Organizowany od 1993 roku festiwal miał swoich dwóch głównych organizatorów: początkowo Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie a po dwóch latach Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku.

6.     Festiwal nie był formalnie ani faktycznie związany z dawniejszym BWA i dzisiejszym BGSW. Galeria była tylko skromnym współorganizatorem technicznym i jeśli to było możliwe poniesione koszty były zwracane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej z budżetu imprezy.

7.     BGSW była współorganizatorem „Zamku Wyobraźni” obok długiej listy innych instytucji, które wspierały finansowo tą inicjatywę artystyczną i udzielały swoich miejsc do prezentacji sztuki performance:

a) w roku 2000 był nim:

·         Słupski Ośrodek Kultury (współorganizator wszystkich prezentacji Zamku Wyobraźni w Słupsku),

·         Kino „Delfin” w Ustce,

·         Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie,

·         Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku,

·         Galeria Miejska BWA w Bielsku Białej

b) współorganizatorem festiwalu w roku 2001 było:

·         kino „Delfin”

·         i BWA w Zielonej Górze,

c) w 2002 ponownie:

·         BWA w Bielsku Białej

·         oraz nieistniejący już Pub „Underground 2” w Słupsku,

d) w 2003 roku festiwal przekroczył Ocean Atlantycki a współorganizatorami były:

·         Kino "Delfin"  Ustka,

·         Modelarnia / Stocznia w Gdańsku,

·         Collier Point Park w Providence,

·         Centrum Sztuki Mobius w Bostonie

·         School of the Museum of Fine Arts w Bostonie

·         Chashama w Nowym Jorku.

·         Fundacja Amerykańska z Nowego Jorku „Trust for Mutual Understanding” sponsorowała prawie cały festiwal.

e) w 2004 roku do współorganizatorów:

·         dołączyła Fundacja Fabryki Schindlera w Krakowie

·         i BWA w Bielsko Białej.

·         Swoje wsparcie okazał także Słupski Ośrodek Kultury użyczając swojego Teatru „Rondo”.

·         Współorganizatorem festiwalu (edycja brytyjsko-polska) była także Tullie House Gallery w Carlisle (partnerskie miasto Słupska), UK.

f) w roku 2005 współorganizatorem był:

·         Teatr “Rondo” - Słupski Ośrodek Kultury,

·         w Toruniu Teatr Wiczy,

·         w Krakowie Teatr “Łaźnia Nowa”

·         oraz BWA w Zielonej Górze.

g) w roku 2006 festiwal odbył się:

·         w Schloss Broellin. Ministerstwo Landu.

·         i szczecińskiej OFFicynie. Urząd Miasta Szczecina.

Za każdą wymienioną instytucją, urzędem, galerią, teatrem, fundacją i wreszcie Towarzystwem kryje się praca społeczna, koszty i zaangażowanie w organizację festiwalu. Mam głęboką świadomość, że nie wymieniłem wszystkich osób i instytucji, które wspierały festiwal, bo jest to niemożliwe w tak krótkim oświadczeniu.

 

W ciągu 14 lat festiwal przechodził różne koleje losu a jego zasadniczy zwrot w organizacji nastąpił w roku 2000, kiedy definitywnie „Zamek Wyobraźni” opuścił Bytów (w okresie bytowskim nigdy nie był prezentowany w Słupsku ani w Ustce) i stał się festiwalem wędrującym, nie przynależącym już do żadnego miejsca ani instytucji. Jedyne prawa do ewentualnej kontynuacji festiwalu miałoby więc Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku, które zlecało mi organizację festiwalu. Towarzystwo jednak już nie istnieje, jest czystą fikcją, nie ma od kilku lat zebrań, Zarząd nie spotkał się ani razu przez 4 lata, nie działa komisja rewizyjna, nikt nie płaci składek a wymagana przez prawo liczba 16 członków, by Stowarzyszenie mogło prawnie funkcjonować jest już mglistym wspomnieniem. Nie ma już więc nawet prawnej możliwości przekazania pieniędzy Towarzystwu jako głównemu organizatorowi, chyba, że uczyni się to nielegalnie.

 

Teraz kwestia autorstwa. Kuratorami festiwalu byli Grzegorz Brokowski & Władysław Kaźmierczak (pierwsze trzy edycje). Od 1996 roku jestem wyłącznym kuratorem festiwalu przy gigantycznym wsparciu polskich i zagranicznych krytyków sztuki i artystów.

Nazwa festiwalu została wymyślona przez Grzegorza Borkowskiego, Andrzeja Karę i moją osobę. Mamy na to świadków.

 

Uważam, że „Zamek Wyobraźni” jest festiwalem autorskim i takim pozostanie. Nigdy w kontekście festiwalu nie funkcjonowałem jako dyrektor Galerii, ale jako kurator i artysta. Jakiekolwiek próby zawłaszczania sobie nazwy po prostu spełzną na niczym, ponieważ festiwal jest zbyt dobrze znany zarówno w Polsce jak i w Europie.

 

Oświadczam zatem, że będę kontynuował organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance „Zamek Wyobraźni” w przyszłości i proszę mi życzyć szczęścia oraz wytrwałości w zdobywaniu funduszy na tą niezwykłą imprezę.

 

Z poważaniem

 

Władysław Kaźmierczak

Kurator

Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance

„Zamek Wyobraźni”