22 Kwietnia od godziny 15:00 do póznych godzin wieczornych
w Galerii BUNKIER SZTUKI w Krakowie, pl. Szczepanski 3A

odbedzie sie
FORT SZTUKI 6/9
(obchody 6 i 9 rocznicy Stowarzyszenia Fort Sztuki)
DOKUMENTACJA WIDEO DZIALALNOSCI OD ROKU
1993 + FORT SZTUKI 1995 (premiera) + 24 GODZINY +
STACJA KRAKÓW + FORT AT BERGENHUS + FORT
SZTUKI 2001 - POLISH ARTISTS AT TBGS + ABZUG
i inne atrakcje

22 April from 3:00 PM - late evening
at BUNKIER SZTUKI Gallery in Krakow, pl. Szczepanski 3A

FORT SZTUKI 6/9
(6th and 9th anniversary of Fort Sztuki Association)
DOCUMENTARY VIDEO SHOW OF ACTIVITY SINCE
1993 + 24 HOURS + FORT TRANSIT + STATION KRAKOW
+ FORT AT BERGENHUS + POLISH ARTISTS AT TBGS
+ ABZUG and other attractions