Lódz 90-272, ul. Wschodnia 29 m. 3, Polska
tel(fax): (48 42) 634-8626

E-mail:
galeriawschodnia@go2.pl

Galeria Wschodnia Logo

PARTUM

coming soon

(night of memories)

videos, photos, letters, objects, paintings, visual poetry, books

opening of the exhibition 20.04.2002, Saturday, 20.00

exhibition opens from 22.04.2002 till 27.04.2002 on weekdays between 17:00 and 19:00 or by appointment

(noc wspomnien)

filmy video, foty, obiekty, obrazy, poezja wizualna, ksiazki

otwarcie wystawy 20.04.2002, sobota, 20.00

wystawa czynna od 22.04.2002 do 27.04.2002 w dni powszednie miedzy 17:00 a 19:00 lub na umówione spotkanie