Jan Świdziński - Poland


Jan Świdziński, Warsaw Bali : I once went to Bali. That place is a paradise. I have often dreamed to go there again. Few months ago somebody has detonated a bomb in the discotheque. I know this place. I have been there. The performance was dedicated to the described event. The artist displayed a photograph of the terrorist attack and danced to the Bali music.


Kiedyś byłem na Bali. Rajskie miejsce. Nie raz marzyłem, aby tam pojechać. Kilka miesięcy temu ktoś podłożył bombę w dyskotece. Znam to miejsce. Byłem tam.
Performance dedykowany temu wydarzeniu. Polegał na prezentacji zdjęcia z tego aktu terroru i odtańczeniu przez Jana tańca do tradycyjnej muzyki balijskiej...

< < < back

< < < www.spam.art.pl